Onderhoud van tuinen

Om uw tuin in een goede conditie te houden of te brengen is vakkundig tuinonderhoud van groot belang. Hoveniersbedrijf Rens de Rooij verzorgt graag uw tuinonderhoud.

Wij werken zoveel mogelijk met biologische mest en bestrijdingsmiddelen, zodat de omliggende natuur zo min mogelijk belast wordt.

Wat wij verzorgen
  • Bemesten van de tuin
  • Blad- en zwerfvuilverwijdering
  • Gazononderhoud: maaien, verticuteren, kantsteken, inzaaien en bemesten
  • Kleine onderhoudsreparaties van bestrating en houtwerk
  • Onkruidverwijdering uit de borders
  • Onkruid- en algenbestrijding van de bestrating
  • Snoeien van bomen, heesters en vaste planten
  • Schoonmaken van vijvers en waterspektakels
  • Ziekte- en plagenbestrijding
Tuinonderhoud op afroep

U kunt bij ons ook terecht voor een onderhoudsbeurt op afroep. Vindt u het zelf prettig om in de tuin te werken, maar ontbreekt het u aan tijd of heeft u vakkundige hulp nodig? Dan past deze vorm van onderhoud bij u.

Tuinonderhoud abonnement

Bedrijven, instellingen en particulieren kunnen bij ons ook een onderhoudsabonnement afsluiten. In de onderhoudsovereenkomst vermelden wij de frequentie, werkzaamheden en de prijs. U weet precies wat u van ons kunt verwachten: een prachtige tuin in goede conditie.

Tuinonderhoud abonnementsvormen

Tuinonderhoud 2 keer per jaar

In het voor- en najaar komen wij uw tuin een onderhoudsbeurt geven. Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals hierboven genoemd.

Bij een voorjaarsbeurt wordt extra aandacht besteed aan het snoeien en bemesten van de beplanting ter bevordering van het groeiproces. De beplanting komt hierdoor beter tot zijn recht in het tuinseizoen.

In het najaar wordt uw tuin winterklaar gemaakt. De nadruk van een najaarsbeurt ligt op het verwijderen van afgestorven materiaal zoals bladeren, takken en planten.

Tijdens de 2 onderhoudsbeurten wordt uw tuin helemaal gesnoeid en vrijgemaakt van onkruid en zwerfafval. Gedurende het jaar dient u het verwijderen van onkruid, blad- en zwerfvuil zelf bij te houden.

Tuinonderhoud 4 keer per jaar

Elk seizoen wordt uw tuin goed onderhouden. Alle reguliere onderhoudswerkzaamheden worden al naar gelang de behoeften van het specifieke seizoen uitgevoerd.

Zoals hierboven beschreven kunt u lezen welke werkzaamheden extra aandacht krijgen tijdens een voorjaars- en najaarsbeurt.

Tijdens de zomer ligt de focus op de vormsnoei van bijvoorbeeld hagen of buxusbollen. Daarnaast worden uitgebloeide vaste planten gesnoeid om zo een tweede bloei te bevorderen.

Gedurende de winterperiode ligt de nadruk op snoeiwerk van groot groen. Ook het rooien van bomen en heesters wordt in de winter verzorgd.

Alle onderhoudvragende werkzaamheden in uw tuin zijn door ons verzorgd. U hoeft uw tuin slechts bij te houden.

Tuinonderhoud 8 keer per jaar

Elke maand in het groeiseizoen wordt uw tuin onderhouden. De reguliere onderhoudswerkzaamheden worden het gehele jaar door ons verzorgd. Er kan goed ingespeeld worden op de behoeften van de tuin.

Uw tuin is in zijn geheel schoon en goed onderhouden. Op wat blad- en zwerfvuil verwijdering na heeft uw tuin geen onderhoud meer nodig.

Tuinonderhoud jaarrond

Het totale onderhoud van uw tuin wordt u hierbij uithanden genomen. Wekelijks of om de 14 dagen wordt uw tuin geheel onderhouden. Alle onderhoudswerkzaamheden worden structureel verzorgd.Het ontbreekt uw tuin aan niets.

Uw tuin inclusief gazon ziet er altijd netjes en verzorgd uit. De tuin heeft geen onderhoud meer nodig. U heeft er zelf geen omkijken meer naar!

Tuinonderhoud op maat

Heeft u of uw tuin specifieke wensen? Wij stellen samen met u een gepersonaliseerd abonnement samen.